کسب و کار

کارمندان شما برنامه های شلوغی دارند. آنها نباید در اطراف ما کار کنند. اجازه دهید مقداری از حجم کار آنها را کم کنیم. برای آسان‌تر کردن کارشان،  خشکشویی پلاس تحویل و تحویل لباس‌ها را در دفتر شما ارائه می‌دهد. ما نصب رایگان دستکش سفید و پشتیبانی مداوم را ارائه می دهیم، بنابراین نیروی کار شما می تواند خدمات خشک شویی، تغییرات و خدمات پینه دوزی را فراموش کند و روی موارد مهم تمرکز کند.

  • سیستم متوسط ​​ما به کمتر از 5 فوت فضای دیوار باز بدون نیاز به ساخت، برق یا اینترنت نیاز دارد.

  • کارشناسان ما می توانند به شما کمک کنند تا بهترین فضا را برای سیستم خود انتخاب کنید و سپس قیمت تجهیزات را تعیین کنید.

  • در صورت توافق، نصب شما را با تیم عملیاتی خود برنامه ریزی می کنیم و در صورت درخواست، وثیقه بازاریابی و همچنین رویدادهای پاپ آپ در محل را ارائه می دهیم.