خدمات لباسشویی و خشکشویی از برند مورد اعتماد شما


تمیز، هر زمان، هر جا

کسب و کار

تحویل در محل

تخفیفات ویژه

بسته بندی

مکان خشکشویی پلاس

با نزدیکترین سرویس خشکشویی پلاس تماس بگیرید.

مشتری های ثابت مجموعه