تغییرات و تعمیرات

خشکشویی پلاس مراقبت کامل از پارچه را به شما ارائه می دهد تا هر روز به بهترین شکل ظاهر شوید. خیاطان متخصص ما می توانند هر چیزی از تعمیرات جزئی تا تغییرات کامل را انجام دهند.

در اینجا برخی از محبوب ترین خدمات ما قابل ذکر است:

  • کوتاه کردن آستین، شلوار، دامن، لباس و لباس های بیرونی
  • رفو ژاکت، پیراهن، لباس، شلوار و شلوار جین
  • تنظیم شانه های کت و کت های زنانه
  • تعویض زیپ و دکمه
  • تعمیر و رفو پاره گی و سوراخ شده گی های لباس

برای معلومات بیشتر از خدمات تعمیر و رفو لباس ها به قسمت پشتیبانی سایت مراجعه کنید.