تمیز کردن و تعمیر کفش

مهم این است که بهترین پای خود را جلو بگذارید. اما اگر کفش های شما منعکس کننده آن نباشند چه؟ در خشکشویی پلاس، ما می‌توانیم از پمپ و چکمه گرفته تا چرم و جیر استفاده کنیم. کفش های خود را برای درخشش معمولی، تعمیر نوک کفش یا تعویض کف پا نزد ما بیاورید.